Aleja ambasadora na meti vandala

 

Tri kamene ploče su istrgnute iz ležišta, dok su još tri oštećene do te mjere da se i one moraju zamijeniti

Aleja ambasadora, jedna od najljepših šetnica u Sarajevu i jedina takve vrste u Starom Gradu, ponovo je na meti vandala. Godinama Općina Stari Grad ulaže sredstva u održavanje Aleje ambasadora, ali neodgovorni pojedinci, i pored brojnih poziva na prestanak divljaštva, i dalje uništavaju ovo šetalište. Na meti pojedinaca ponovo su se našle ploče s imenima ambasadora koji su u prethodnom periodu zasadili lipe.

KAMENI ZID

Predstavnici Službe za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad obišli su Aleju ambasadora od Bendbaše do Darive i utvrdili da je uništeno šest ploča. Tri kamene ploče su potpuno istrgnute iz ležišta, dok su još tri oštećene do te mjere da je i njih potrebno zamijeniti. Jedna kamena ploča s imenom ambasadora nađena je uz obalu Miljacke, a jedna razbijena na travi pored zida.

Općina Stari Grad poziva policiju na veći angažman kako bi se zaštitila imovina te pružila sigurnost građanima

Također, iz zemlje je istrgnuto i stablo lipe. Utvrđeno je da je na nekoliko mjesta oštećen i kameni zid iznad kojeg se sade lipe te da na zidu nedostaje određeni broj kamenih pločica.
– Ovakvo ponašanje pojedinaca i potreba za uništavanjem javnog dobra su neshvatljivi i nedopustivi. Općina Stari Grad poziva na veći angažman policije kako bi se ove pojave zaustavile, zaštitila imovina i pružila sigurnost građanima koji posjećuju Aleju ambasadora. Također, pozivamo na veći angažman i uključenost i Javnu ustanovu za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo koja upravlja Zaštićenim pejzažom Bendbaša, kažu u ovoj općini.

image

Ni videonadzor nije spriječio vandale

Općina Stari Grad, predvođena načelnikom Ibrahimom Hadžibajrićem, u prethodnim godinama uložila je značajna sredstva u održavanje Aleje ambasadora, ali i u sanaciju štete koju su neodgovorni pojedinci pravili. Kako bi se tome stalo ukraj, prije tri godine uveden je videonadzor (Dariva i Bendbaša, a naknadno i Park mira) te urađena rekonstrukcija javne rasvjete, kao i postavljanje osvjetljenja ispod tabli sa imenima ambasadora. U ovaj projekat uloženo je 75.000 KM. Evidentno je da je i pored svih napora i ulaganja potreban veći angažman policije te kontinuirani nadzor i obilazak ove lokacije.

DIGNITET

Ovo je posebno značajno kako se devastacija ne bi nastavila i eventualno došlo i do oštećenja u Parku mira, koji je sagrađen prošle godine. Ovo igralište nalazi se na Darivi i sastoji iz tri dijela, dio za sportske aktivnosti, za dječiju igru i za odmor i rekreaciju, a opremljeno je i spravama za djecu sa posebnim potrebama. Park mira je zajednički projekat Općine Stari Grad, Ambasade Švedske u BiH i UNDP-a u BiH, a koštao je 185.000 KM.
Općina Stari Grad će u narednom periodu poduzeti aktivnosti na izradi i postavljanju novih ploča s imenima ambasadora kako bi se očuvao dignitet ovog projekta i same Aleje ambasadora.

Leave a Comment