DIREKTORICA ENERGOINVESTA: PRELAZAK NA TURSKI TOK EKONOMSKI OPRAVDAN I LOGIČAN ČIN

 

Direktorica Energoinvesta Bisera Hadžialjević izjavila je danas da je prelazak na nabavku gasa gasovodom Turski tok ekonomski opravdan i logičan čin.

Na pres-konferenciji u Sarajevu, Hadžialjević je navela da Energoinvest od 1. aprila 2021., kao jedini ovlašteni i registrovani uvoznik gasa u FBiH, vrši uvoz gasa od istog dobavljača Gazprom Exporta iz Rusije, ali umjesto kao ranije gasovodom kroz Ukrajinu i Mađarsku, sada novim gasovodom kroz Tursku i Bugarsku.

  • Navedeni prelazak je učinjen na zahtjev Gazproma koji za BiH nije pružio alternativu dobave drugim pravcem, te je u decembru 2020. obostrano potpisan Аnех osnovnom ugovoru o snabdijevanju gasom koji datira još iz 1997. – navela je Hadžialjević.

Istakla je da je ukupna cijena gasa u Zvorniku putem novog pravca nabavke niža za približno 25 posto nego za isti taj gas koji bi se dobavljao kroz Ukrajinu i Mađarsku.

Hadžialjević je dodala da je Uredbom o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede u FBiH iz 2007. za poslove snabdijevanja FBiH registrovan i ovlašten Energoinvest, dok je BH-Gas zadužen za transport gasa unutar FBiH do potrošača i održavanje mreže, te mu je izričito zabranjena kupovina ili prodaja gasa.

  • Nakon toga kompanija BH-Gas, iako potpuno nenadležna za nabavku gasa, čini direktnu materijalnu štetu na način da za april 2021. avansno plaća usluge transporta mađarskom transporteru u iznosu milion dolara i srbijanskom transporteru još 600.000 dolara i pored saznanja da se transport tom rutom neće desiti, i striktnog pismenog upozorenja Energoinvesta da to ne smiju uraditi. Energoinvest je potom podnio dopunu krivične prijave Kantonalnom tužilaštvu za nanošenje direktne materijalne štete od 1,6 miliona dolara – naglasila je Hadžialjević.

Pojasnila je da je nakon svih tih dešavanja Vlada FBiH donijela zaključak o obavezi učesnika u poslu, da se u cijelosti pridržavaju podjele poslova i nadležnosti koje im po Uredbi pripadaju, te drugi zaključak o podnošenju relevantnih materijala Federalnom tužilaštvu, piše Fena.

Leave a Comment