Obavijest za građane o prekidu električne energije

 

Elektroprivreda BiH

Elektroprivreda BiH 30. juna planira radove na elektrodistibutivnoj mreži, a tom prilikom doći će do prekida snabdijevanja električnom energijom za određena naselja.

Radovi će trajati u periodu od 9.00 do 14.30 sati.

 

Bez električne energije će ostati područja koja se napajaju preko slijedećih transformatorskih stanica:

Od 09:00 do 10:00
– TS 10/0,4 kV BAŠCI (0527)

Od 09:00 do 10:00
– TS 10/0,4 kV KOTLOVNICA LUŽANI (0521)

Od 09:00 do 10:30
– TS 10/0,4 kV DOBRINJA 50 (1558)

Od 09:00 do 15:00
– TS 10/0,4 kV KADARIĆI 1 (1945)

Od 10:00 do 11:00
– TS 10/0,4 kV KERLETA LUKE (3530)

Od 10:00 do 11:30
– TS 10/0,4 kV ALIPAŠINO POLJE 17 (0606)

Od 10:30 do 11:30

– TS 10/0,4 kV DOBRINJA 51 (1559)

 Od 11:00 do 12:00
– TS 10/0,4 kV RIJEKA (0526)

 Od 11:30 do 12:30
– TS 10/0,4 kV DOBRINJA 53 (1561)

 Od 11:30 do 13:00
– TS 10/0,4 kV ENERGANA (0622)

Od 12:00 do 13:00
– TS 10/0,4 kV GOVEDOVIĆI (3280)

Od 12:30 do 14:00

– TS 10/0,4 kV DOBRINJA 52 (1560)

Od 13:00 do 14:30
– TS 10/0,4 kV OTOKA 1 (0250)

Leave a Comment