Općina Ilidža pripremila set mjera za pomoć privrednicima i građanima tokom pandemije

 

Općina Ilidža je pripremila set mjera za pomoć privrednicima i građanima tokom pandemije koronavirusa, saopćili su iz ove lokalne zajednice.

 

Općinsko vijeće Ilidža na prijedlog načelnika, donijelo je niz odluka sa ciljem prevazilaženja posljedica pandemije za privrednike i građane i to:

  • Neće se plaćati zakupnina općinskih poslovnih prostora za period zabrane rada tokom pandemije;
  • Naknada za korištenje javnih površina i bašta umanjit će se za 50 posto u naredna tri mjeseca sa mogućnošću produženja;
  • Dugovanja za zakupnine u prošloj godini se mogu platiti do 31. decembra 2021.godine i neće biti prepreka za buduće apliciranje i saradnju sa općinom;
  • Dužnici za rentu u 2020. godini, moći će istu platiti u ratama do kraja 2021.godine;
  • Dužnici Općine Ilidža će se osloboditi plaćanja zateznih kamata, uz obavezu plaćanja samo glavnog duga i troškova sudskog postupka;

Građanima će se besplatno dodijeliti poljoprivredno zemljište za sezonsku sjetvu.

“Teret pandemije ne smiju samo snositi privrednici i građani, nego svi zajedno trebamo djelovati na najbolji mogući način kako bismo prevazišli posljedice koje su uzrokovane pojavom koronavirusa. Mi kontinuirano tražimo najefikasnije mehanizme i olakšice za privrednike i građane u skladu sa mogućnostima općine”, izjavio je načelnik Nermin Muzur.

Najavio je da će u narednom mjesecu biti donesen i set mjera za zapošljavanje, samozapošljavanje i pokretanje start up biznisa, saopćili su iz Općine Ilidža.

Leave a Comment