Penzionerima će biti omogućeno da rade a da im se ne obustavlja penzija

 

O socijalnom statusu penzionera u našoj zemlji, poskupljenjima i izmjenama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, razgovarali smo sa predsjednikom Saveza udruženja penzionera FBiH Redžom Mehićem.U parlamentarnoj proceduri su izmjene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.- Naš Savez je odgovoran i brine o materijalnom i socijalnom položaju penzionera. 2020. godine, pojavom nesretne korone, shvatili smo da će rast BDP-a i troškova života biti manji u odnosu na one koji su potrebni, na osnovu kojih se vrši redovno usklađivanje penzija. Naime, po zakonu, usklađivanje penzija se vrši svake godine 15. aprila, sa primjenom od 1. januara, na osnovu rasta ova dva elementa i podataka koje daje Zavod za statistiku. Dakle, vidjevši da će ti elementi biti negativni i da neće biti usklađivanja penzija, krenuli smo sa prijedlogom Vladi da se ide na izmjene i dopune aktuelnog zakona, kako bi se na neki način ublažili kriteriji na osnovu kojih se vrši usklađivanje, ističe Mehić.

Drugi razlog koji prati probleme penzionera je pravo penzionera sa punim radnim stažom i zarađenom penzijom da rade, a da im se penzija ne obustavlja.- Naime, zakon je u Članu 116. regulisao da takvi ljudi mogu raditi, ali im se obustavljala penzija, što je protiv zakona. Pa i Ustavni sud je odlučio da je to protiv Ustava. Sada ovim našim prijedlogom, to je stavljeno na papir i usvojen je taj zakon na Zastupničkom domu, gdje će se dozvoliti ubuduće penzionerima da mogu na tržište rada kao i svi drugi konkurisati i raditi, a da im se ne obustavlja penzija. Ovo ima velike prednosti i za društvo, materijalne ali i mentalne su okolnosti koje idu u prilog tome, dodaje.Pogledajte cijeli razgovor.

Izvor: okanal.oslobodjenje.ba

Leave a Comment