Sarajevska općina uputila poziv mladima koji prvi put rješavaju stambeno pitanje

 

Općina Novo Sarajevo poziva sve mlade osobe u dobi do 35 godina, koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje kupovinom nekretnine na području ove općine da se jave na javni poziv.

To obuhvata da imaju neprekidno prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo od najmanje jednu godinu dana, prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, da se prijave na Javni poziv, kako bi ostvarili pravo na dodjelu novčanih sredstava za subvencioniranje troškova plaćenog poreza na promet nekretnina (starogradnja) ili plaćenog poreza na dodatnu vrijednost (novogradnja), prilikom kupovine nekretnine u vlasništvo ili suvlasništvo.

 

Rok za predaju prijava je devedeset (90) dana od dana objave informacije, dakle od 28. juna.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom, putem telefona: 033/492-188.

Leave a Comment