SKUPŠTINA ZDK O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU TE UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA

 

Skupština Zeničko-dobojskog kantona (SZDK), koja će danas, sa početkom u 10.00 sati, biti održana u sjedištu ZDK-a, razmatrat će ukupno 11 tačaka dnevnog reda, od kojih bi se prijedlozi zakona o izmjenama i dopuni Zakona o unutrašnjim poslovima te Zakona o javnom redu i miru ZDK, trebali razmatrati po skraćenom postupku.

Zastupnici će, u nastavku današnje sjednice, razmatrati i usvajati i prijedloge Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Prostornog plana grada Visoko za period 2014. – 2034. godine, zatim odluke o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju ZDK, odluke o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela 8. saziva SZDK te  odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju Vlade ZDK.

 

Razmatrat će se i Analiza stanja socijalne zaštite u ZDK, sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite, kao i izvještaji o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2019. i izvještaji o radu Nezavisnog odbora i Ureda za pritužbe javnosti za 2020. godinu, piše Fena.

Kao posljednju tačku dnevnog reda današnjeg zasjedanja, zastupnici bi trebali razmatrati  Izvješće o stupnju realizacije Strategije omladinske politike na području ZDK za period 2018.-2022. godina (prvi izvještaj za period 2018.-2020.).

Leave a Comment