STIŽE NOVAC ZA OPORAVAK OD PANDEMIJE: BiH od Svjetske banke dobila zajam od 56 miliona eura, a koristit će ga za…

 

Bevanda je naglasio da će potpisivanjem ovog ugovora o zajmu biti omogućeno da Međunarodna banka za obnovu i razvoj dodijeli sredstva razvojnim bankama u oba entiteta, putem kojih će biti finansirane aktivnosti poduzeća koja budu ispunjavala uvjete.
 

 

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda danas je sa šefom Uredom Svjetske banke u BiH Emanuelom Salinasom potpisao ugovor o zajmu u vrijednosti od 56 miliona eura u okviru Projekta pružanja podrške za oporavak mikro, malih i srednjih poduzeća (“MSME”) za saniranje posljedica pandemije Covida-19.

Bevanda je naglasio da će potpisivanjem ovog ugovora o zajmu biti omogućeno da Međunarodna banka za obnovu i razvoj dodijeli sredstva razvojnim bankama u oba entiteta, putem kojih će biti finansirane aktivnosti poduzeća koja budu ispunjavala uvjete.

“Sredstva su alocirana u omjeru 60 posto za Federacija BiH, odnosno 33,6 milijuna eura te 40 posto za Republiku Srpsku, odnosno 22,4 milijuna eura. Uvjeti zajma su povoljni uz rok otplate od 15 godina, uključujući pet godina grace perioda”, rekao je Bevanda.

Prema ovom ugovoru, implementatori projekta u Federaciji BiH su Razvojna banka FBiH i Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, dok će u Republici Srpskoj projekt provoditi Investiciono-razvojna banka RS i Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske.

 

Cilj ovog projekta, koji se zatvara 31. decembra 2024. godine, je jačanje sistema javnog zdravstva i pružanje socijalne pomoći najugroženijim grupama pogođenim pandemijom u BiH.

U posebnom dijelu projekta banke su zadužene da otvore kreditne linije koje će kroz podzajmove dati potporu kompanijama da prebrode krizu u poslovanju, izazvanu pandemijom Covida-19.

Bevanda je izrazio zahvalnost rukovodstvu Svjetske banke, koja pruža potporu privredi u BiH, naročito u ovim vanrednim okolnostima, te svojim projektima doprinosi boljem kvalitetu života u BiH.

Ugovor je potpisan korespodentno, bez uobičajenih ceremonija, zbog epidemioloških mjera koje su poduzete u sprečavanju pandemije Covida-19.

Leave a Comment