Ustavni sud BiH: Policijski sat i obaveza nošenja maski predstavljaju kršenje ljudskih prava

 

Povrijeđena prava na privatni život i slobodu kretanja.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo je naredbe kriznih štabova koje za cilj imaju suzbijanje širenja koronavirusa.

 

Konkretno, obaveza nošenja maske i policijski sat, prema ocjeni ovog suda, predstavljaju kršenje ljudskih prava.

“Ustavni sud zaključio je da je miješanje u osnovna ljudska prava i slobode garantirane Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija), u konkretnom slučaju prava na privatni život i na slobodu kretanja, koje je izvršeno naredbama uskih segmenata izvršne vlasti o obaveznom nošenju zaštitnih maski i o ograničenju kretanja, u konkretnom slučaju kriznih štabova ministarstava zdravstva, kada je izostalo aktivno učešće u donošenju i preispitivanju naređenih mjera od strane najviših organa zakonodavne i izvršne vlasti, predstavlja kršenje navedenih ljudskih prava i sloboda”.

Ova je odluka saopćena nakon današnje sjednice Ustavnog suda BiH.

Sjednica je, zbog pandemije koronavirusa, održana posredstvom interneta.

Leave a Comment