Usvojen Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone

SKUPŠTINA KS

Tokom diskusije brojni zastupnici postavili su pitanja i predložili inicijative

Davor Čičić

FOTO: SCREENSHOT

 

Tokom diskusije o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone, brojni zastupnici postavili su pitanja i predložili inicijative.

Bibija Kerla (DF) upitala je zašto zakonom što se tiče nasljedstva, nisu obuhvaćeni braća i sestre, kao najbliži srodnici.

Zvonko Marić (SBB) upitao je ministra finansija Davora Čičića smatra li da će značajno biti usporena procedura jer notari i sudovi koji provode ostavinske postupke, dužni su utvrditi tačan iznos novčanih sredstava i gotovine koji čine imovinsku masu.

– Pitam i tražim informaciju od predlagača da li je razmišljao kako će se ovo provesti? Ova norma će dodatno produžiti ostavinske postupke koji ionako traju predugo, i po godinu dana čak. Sada ćemo imati još duži postupak. Zamislite sada obavezu utvrđivanja vrijednosti slika, nakita, namještaja…Tražim ofgovor kako je proces zamišljen i kako će notari to riješiti – upitao je Marić.

Ministar Čičić rekao je su po postojećem zakonu prvi nasljedni red obuhvata brata i sestru. Na Marićevo pitanje odgovorio je:

– Što se tiče notara, sudova, nije cilj ovog zakona da produžujemo ostavinski postupak. To je bila jedna od inisijativa Poreske uprave da se tačno utvrdi iznos jer je bilo problema u provođenju podstojećeg zakona. Ako smatrate da treba dodatno utvrditi, pozivam vas da kroz javnu raspravu ovu striktnije definišemo. Stavit ćemo raspravu od 30 dana da definišemo sve prijedloge i sugestije.

Marić je rekao da je želio na objektivan način ukazao na stanje u pravosuđi i želio je ukazati na ovaj problem.

– Ja bih pozdravio inicijativu za donošenje ovog zakona jer znamo kako je on važan za građane – naveo je Marić.

Vildana Bešlija (Naša stranka) je rekla da trenutno imamo diskriminatorni i neusklađeni zakon koji nije usklađen s Porodičnim zakonom FBiH jer nije prepoznavao vanbračne partnere kao članove domaćinstva.

Ona je navela i da je na sjednici bilo problematiziranje starosne granice za mlade od 38 godina.

– Žao mi je što Marić u prthodnom mandatu jer je bio tu, a ja nisam, nije uticao da se ta starosna granica promijeni – navela je Bešlija.

Marić je odgovorio da Bešlija nije upućena.

– I u prošlom mandatu sam se borio za uklanjanje svih diskriminatornih granica. Nije mi uspjelo, a borio sam se. Pitajte ministra Čičića kada sam ponovno uložio inicijativu za brisanje diskriminatorne granice od 38 godina. Žao mi je što nisam uspio tu, ali znate šta je princip parlamentarne većine. Smatram da je diskriminatorno postavljati granice – istakao je Marić.

Sa 29 glasova za, protiv i suzdržanih nije bilo, na današnjoj sjednici utvrđuje se Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone, javna rasprava trajat će 30 dana, primjedbe, prijedlozi i sugestije zastupnika i radnih tijela dostavit će se Vladi KS koja organizira javnu raspravu, a Vlada KS je dužna da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini izvještaj o rezultatima.

Leave a Comment