OTVORENO PISMO MARINKU ČAVARI, DOPREDSJEDNIKU HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI I PREDSJEDNIKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Poštovani susjedu Čavara,

Pratio sam vaš nastup sinoć na TV N1 „Dan uživo“ sa novinarom Borisom Brezom.

Nije me iznenadilo što ste bili vidno dekomodirani zbog američkih sankcija prema Miloradu Dodiku.

To je razumljivo ako se zna da su HDZ-e BiH-a i SNSD odnedavno rođeni politički blizanci u podrivanju i blokiranju središnje zakonodavne, tužilačke, sudske i izvršne vlasti bosanske države.

A poznato je da blizanci imaju snaženo suosjećanje straha u nevolji jednog jer drugi nije siguran šta će bit s njim.

Nije me iznenadila ni vaša mantra da je HDZ-e BiH-a jedina politička stranka, koja se istinski zalaže za euroatlantske integracije, EU i NATO, pod uvjetom da se osigura izbor Dragana Čovića, kao jedinog legitimnog Hrvata, u predsjedništvo bosanske države.

To vaše pseudo-europejstvo, poput mostarskog aparthejdsko hvalisanjen, skupo košta bosansku državu na svim razinama, a posebno na razini većeg entiteta FBiH.

Nije me iznenadila ni vaša izjava da se „unitarizam i separatizam međusobno hrane u Bosni i Hercegovini“.

Ta optužba Bošnjaka za bosanski „unitarizam“ podsjeća me na optužbu Bošnjaka – muslimana za islamski „fundamentalizam“ iz osamdesetih godina prošlog stoljeća.

Sjećam se, bila je to nepodnošljiva hajka na Bosnu i bosanske muslimane u jednoumnim printanim i elektronskim medijima od Beograda do Zagreba sve dok nije bosanski akademik Muhamed Filipović izjavio za beogradski „NIN“: „Ja sam islamski fundamentalist“!

Nakon toga, optužba nije skroz odbačena, ali jest ublažena da bi se na kraju istopila jer su svi znali da Muhamed Filipović nije bio islamski „fundamentalist“.

Naime, svima je bilo jasno da je taj odgovor na optužbu za islamski “fundamentalizam” bila jedino moguća odbrana od te falsificirane optužbe na račun Bosne i Bošnjaka – muslimana.

Danas mi Bošnjaci/Bosanci osjećamo isti pritisak pod optužbom za bosanski „unitarizam“, gdje nam se stalno nameće abjuracija, odreknuće, od ideje o bosanskom državnom „unitarizmu“.

Ne umišljam sebi da imam ulogu akademika Muhameda Filipovića, ali imam potrebu da se javno očitujem: „Ja sam bosanski unitarista“

Ovo moje očitovanje nije retorička varka, već istinska politička opcija za unitarnu bosansku državu, gdje važi pravilo: „Jedan čovjek, jedan glas“, zato što je politički unitarizam vladajuća državotvorna ideja ¾ država svijeta.

Nakon hiljadu/tisuću ljeta bosanske kraljevine i republike, 25.000 (dvadeset i pet hiljada only) bosanskih borca/vitezova je uspjelo obraniti suverenitet i teritorijalni integritet jedinstvene – unitarne bosanske države nasuprot dvije državne agresije i pet vojski: srbijanske, srpske, hrvatske, hercegbosanske i fikretabdićevske.

Da, tako je, bosanski borci/vitezovi (a ne muslimanska vojska kako to voli da kaže britanski historičar za bivšu Jugoslaviju Marko Attila Hoare) su se borili za jedinstvenu – unitarnu Bosnu sa jakom i funkcionalnom centralnom zakonodavnom, tužilačkom, sudskom i izvršnom vlašću na principu vladavine prava.

Evo razloga zašto sam bosanski unitarista:
1) Zato što se Bosna, po prvi puta u svojoj hiljadu/tisućitoj povijesti na krvi svojih bosanskih sinova i kćeri, izborila za svoju slobodu, nezavisnost i međunarodno priznanje svoje nacionalne državnosti sa ljiljanima.

2) Zato što Bosna u svom povijesnom pamćenju ima jedinstvo (unitarizam) u različitosti vjera, nacija i kultura, dok joj je bosanski jezik oduvijek bio kohezivni faktor u komunikaciji njenih autohtonih žitelja.

3) Zato što je Bosna starija od svojih susjeda Hrvatske i Srbije pa, stoga, ima prvenstvo u definiranju same sebe u smislu njenog društvenog i državnog uređenja, koje se temelji na ideji jedinstvene – unitarne centralne vlasti u Sarajevu, kao glavnim gradom unitarne bosanske države.

4) Zato što bosanski unitarizam ima prednost nad federalizmom, koji podrazumijeva mogućnost iredentizma i separatizma. Povijesno, iskustvo sa federalizmom pokazalo se tragično za članice federacije, kao što se to dogodilo sa Federalnom Jugoslavijom. Ni današnja Ruska Federacija nije sigurna u svoju trajnost.

5) Zato što su od 192 države članice UN-a, njih 165, po definiciji, unitarne države. Bosna, ni kao društvo ni kao država, nije ni po čemu ni specijalna ni izuzetna od ostalog svijeta, već je Bosna normalna po svemu pa tako i po tome da je jedinstveno -unitarno društvo i država u različitosti svojih vjera, nacija i kultura, društvo i država koju ujedinjuje bosanski jezik.

6) Zato što je većina autohtonih bosanskih žitelja, stanovnika, građana i državljana za jedinstvenu – unitarnu bosansku državu sa jakim i funkcionalnim centralnim zakonodavnim, tužilačkim, sudskim i izvršnim institucijama na principu vladavine prava, gdje su bosanski građani i kao pojedinci i kao narodi sretni i zadovoljni u sebi i oko sebe.

7) Zato što Bosna ne zaslužuje da ju se dijeli ni po zrncima krvi ni po otkucajima srca u vjeri, već Bosna zaslužuje da se njeni građani osjećaju sretno i zadovoljno onakvim kakvim jesu u svojoj krvi i u svojoj vjeri.

8) Zato što se za Bosnu ne može imati dva srca, već samo jedno unitarno, koje spaja ljude u ljubavi prema Bogu Svevišnjem i prema Bosni Ponosnoj i Prkosnoj od sna.

9) Zato što je naša bošnjačka/bosanska borba za unitarnu bosansku državu časna i poštena uz Božji blagoslov za sreću i zadovoljstvo svih bosanskih legitimnih građana dobre volje. Stoga, pozivam Bošnjake/Bosance da ne odustaju od ideje o unitarnoj bosanskoj državi, već da vjeruju i bore se za tu ideju na način jednakopravnosti bosanskih građana na svakom pedlju bosanske zemlje.

10) Zato što je u Bosni ponosnoj čestitka Bajrama, katoličkog „Božića“ i hršćanskog „Božića“ unitarna i prirodna kao nigdje u svijetu. Stoga, koristim se ovom prilikom da čestitam bosanskim hrišćanima njihov sutrašnji blagdana “Božić”.

Eto, to sam vam, poštovani susjedu Čavara, želio kazati da smo mi Bošnjaci/Bosanci za unitarnu bosansku državu, poput Hrvatske i Srbije, gdje će vladati jedan bosanski ustav, koji osigurava ljudska prava svim bosanskim građanima bez obzira na njihovu vjeru, naciju i kulturu.

Prema tome, gosp. Čavara, umjesto podjele, mi Bošnjaci/Bosanci vas pozivamo da nam se pridružiti u jačanju unitarne bosanske države na putu euroatlantskih integracijama, EU i NATO.

Pristajemo da nas vi, HDZE-e, koji ste jedini proeuropski vodite u EU i NATO pod uvjetom da ne podlegnete, u neko doba, pod rusko-srpski utjecaj.

Uz želju za vaše dobro zdravlje u novoj 2022. miladskoj godini, primite izraze mojeg poštovanja.

Mustafa Cerić
Bosanski unitarista

Leave a Comment